Nieuwsoverzicht

Bewustwording is essentieel in de aanpak van ABR

23 januari 2020

Manon Jansen, Simone Krooshof en Hans Hutten vertellen over de inspiratiedagen voor medewerkers van verpleeghuisorganisaties.

 

Tijdens de Inspiratiedagen ‘Hygiënisch werken, van beleid tot praktijk’ gingen medewerkers van verpleeghuisorganisaties aan de slag met het waarom en hoe van antibioticaresistentie.  De Inspiratiedagen zijn georganiseerd in het kader van het Programma Aanpak ABR in verpleeghuizen in samenwerking met de ABR Zorgnetwerken.

 

ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle

Hans Hutten is coördinator van het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle. Daar zijn twee inspiratiedagen georganiseerd vanwege de grote belangstelling in de regio. “Ik heb deze dagen als heel leerzaam ervaren” vertelt Hans. “Het is heel bijzonder om professionals vanuit hun eigen professie te horen spreken over antibioticaresistentie, van schoonmakers tot aan verpleegkundigen tot aan de specialist ouderengeneeskunde”. Tijdens de inspiratiedagen kwamen de deelnemers tot het inzicht dat ze elkaar nodig hebben in de aanpak van ABR en dat het belangrijk is om op elkaar aan te sluiten. Het zorgnetwerk organiseert een vervolg op de bijeenkomsten, om in gesprek te gaan over hoe de stand van zaken is in de verpleeghuizen.

 

Bewustwording

Ook voor de gehandicaptenzorg zijn dit soort bijeenkomsten nuttig. In de deze sector hebben cliënten andere zorg nodig. Bijvoorbeeld begeleiding bij zelfstandig wonen. Daar zie je een andere manier van omgaan met hygiëne. “Ik heb twee dagen meegelopen in een instelling voor gehandicaptenzorg”, zegt Hans. “Vaak wordt een resistente bacterie bij een client ontdekt als hij naar het ziekenhuis gaat. Dat is heel ingrijpend. Daarom is het belangrijk om ervaringen te delen:

Wat betekent het voor een client als hij niet meer naar een dagbesteding kan? En om kennis bij professionals in deze sector te vergroten. Bewustwording is essentieel in de aanpak van ABR. Professionals in de zorg willen hun werk goed doen, maar zijn zich niet altijd bewust van het risico van ABR. Daar ligt dus werk voor ons”.

 

ABR Zorgnetwerk LINK

Manon Janssen is Deskundige Infectiepreventie in het St. Jans Gasthuis Weert en Zorgorganisatie Stichting Land van Horne. Manon is lid van het Regionaal Coördinatie Team van het Limburgs Infectiepreventie en ABR Zorgnetwerk (LINK). Als Deskundige Infectiepreventie heeft zij dagelijks met ABR te maken. Binnen het netwerk is zij actief in het verbinden van de netwerkpartners.

 

In Limburg hebben de inspiratiedagen opvolging gekregen met het Netwerk Contactpersonen Infectiepreventie. Tijdens de inspiratiedagen bleek dat veel antwoorden op vragen al bestonden binnen de instellingen in de regio, maar dat niemand dat van elkaar wist. “Iedereen vindt het wiel opnieuw uit, maar dat is niet nodig”, zegt Manon. Door de deelnemers zelf werd voorgesteld een netwerk te vormen met de contactpersonen infectiepreventie van alle instellingen. Om van elkaar te leren en samen te werken.

 

Netwerk Contactpersonen Infectiepreventie

In eerste instantie was er bij de contactpersonen infectiepreventie veel behoefte aan basisinformatie. Nu ligt de focus in de netwerkbijeenkomsten meer op hoe je als ambassadeur voor infectiepreventie binnen je organisatie kan optreden: hoe kan ik omgaan met weerstand, hoe kan ik projectmatig werken? Alle verpleeghuisorganisaties nemen inmiddels deel aan het netwerk. Ook vanuit andere sectoren, zoals de GGZ en de thuiszorg is er belangstelling om aan te sluiten. “We zien dat ABR op de agenda staat van zorgorganisaties, zowel bij directie en management als bij de professionals. Men beseft dat er stappen gezet moeten worden om het infectiepreventiebeleid te verbeteren”.

 

Het ABR Zorgnetwerk LINK coördineert het Netwerk Contactpersonen Infectiepreventie, wat nu twee keer per jaar bijeen komt. V&VN, de Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen, is betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding en geeft workshops en presentaties. Naast de bijeenkomsten is er een online forum beschikbaar, waar deelnemers vragen kunnen stellen en documenten en goede voorbeelden uitwisselen. Met dit netwerk van professionals heeft LINK het zorgnetwerk op de kaart gezet binnen de langdurige zorg in de regio. Het voorziet in de behoefte van veel zorgorganisaties en professionals om ervaringen over infectiepreventie te delen.

 

ABR Zorgnetwerk GAIN

Simone Krooshof is Deskundige Infectiepreventie en lid van het Regionaal Coördinatie Team van het Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk (GAIN). Simone komt als Deskundige Infectiepreventie in veel verpleeghuizen en andere zorgorganisaties. Ze heeft daar elke dag te maken met cliënten die een BRMO (Bijzonder Resistente Micro Organismen) bij zich dragen. “Om verspreiding te voorkomen, is het belangrijk dat deze cliënten goed worden voorgelicht. Er is onder het algemene publiek namelijk nog veel onbekend en de uitleg die mensen krijgen in een ziekenhuis of verpleeghuis verschilt. Daarom is samenwerken binnen het zorgnetwerk zo belangrijk. Er is zo veel behoefte aan duidelijke en eenduidige uitleg”.

 

Medewerkers op de werkvloer zien volgens Simone het belang wel in van de maatregelen die zij moeten nemen om de verspreiding van ABR te voorkomen. “Het is goed dat deze mensen op de inspiratiedagen praktische handvatten krijgen om daar mee aan de slag te gaan. Zorgorganisaties zijn hier nog zoekende in en vragen zich af welke stappen zij als eerste moeten nemen om het infectiepreventiebeleid te verbeteren”.

 

Creëer bewustwording in alle lagen van de organisatie

Aan de inspiratiedagen namen hele teams deel, met medewerkers van de werkvloer maar ook kwaliteitsmedewerkers, managers, bestuurders en leden van cliëntenraden. Teams die bestonden uit meerdere lagen van de organisatie, hadden daarna het meeste succes binnen hun eigen organisatie om het infectiepreventiebeleid handen en voeten te geven. “Als managers en bestuurders geen prioriteit geven aan infectiepreventie, dan lopen de medewerkers die willen, vast. Daarom is het commitment vanuit het bestuur en management van een organisatie zo belangrijk”, verklaart Simone. Hoewel de inspiratiedagen bijdragen aan de bekendheid van het zorgnetwerk, blijft het voor de mensen op de werkvloer nog abstract. Simone vindt dat niet erg: “Het probleem van ABR snappen ze nu en ze weten wat ze er aan moeten doen. Het zou mooi zijn als bestuurders en managers meer bekend worden met het zorgnetwerk en wat het voor hun organisatie kan betekenen”.

 

Investeren in persoonlijk contact

Doordat Simone en de colllega’s van de GGD al met veel verpleeghuizen in de regio contact hadden, was het eenvoudig om hen te motiveren deel te nemen aan de inspiratiedagen. “Ik ben er van overtuigd dat je moet insteken op die contacten. Je moet langs gaan en laten zien wat je als zorgnetwerk kan betekenen”.

 

Het zorgnetwerk organiseert net als Euregio-Zwolle en LINK een vervolg op de inspiratiedagen.  

HomeOver de zorgnetwerkenActiviteitenNieuws