Nieuwsoverzicht

Hoe netwerken van professionals bijdragen aan de aanpak van ABR

23 januari 2020

Joanneke Lootsma vertelt over REMIS+, het Regionaal Microbiologisch-Infectiologisch Symposium in Noord Nederland. Joanneke is coördinator van het regionaal Coördinatie Team (COT) van het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland alsook van REMIS+.

Netwerk is het antwoord op resistentieproblematiek 

Antibioticaresistentie (ABR) vormt voor Joanneke een centraal thema in haar werkzaamheden. Een aantal jaar geleden organiseerde zij voor Alex Friedrich, arts-microbioloog in het UMC Groningen, presentaties in het land in het kader van de taskforce van de Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie. Het doel daarvan was om een visie te ontwikkelen over BRMO en om draagvlak voor de preventie van ABR te vergroten. Dat resulteerde uiteindelijk in het visiedocument van de NVMM ‘Nederland CRE-groen’. In deze visie is netwerkvorming een van de antwoorden op de resistentieproblematiek. Het REMIS+ netwerk dat inmiddels een paar jaar bestaat, vormt nu in Noord Nederland een belangrijke voedingsbodem én springplank voor het ABR Zorgnetwerk in Noord Nederland.

REMIS+

REMIS+ is een multidisciplinair netwerk waarin professionals uit verschillende beroepsgroepen bijeenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de preventie van  antimicrobiële resistentie. Naast de artsen microbioloog en artsen infectioloog kent REMIS+ inmiddels een breed scala aan deelnemers: deskundigen infectiepreventie, GGD artsen, huisartsen, epidemiologen, specialisten ouderengeneeskunde, laboratorium analisten, apothekers, beleidsmedewerkers en onderzoekers. Vijf laboratoria in Noord Nederland ondersteunen dit netwerk van professionals.

REMIS+ is gestoeld op de bereidheid tot samenwerking in de regio. Ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorgorganisaties in de regio hebben met dezelfde vraagstukken te maken en is er veel behoefte aan uitwisseling. “De professionals in de regio zijn nieuwsgierig naar elkaar, willen kennis graag delen en hebben begrip voor elkaars situatie”, zegt Joanneke. Het netwerk komt tien keer per jaar bijeen om inhoudelijke thema’s te bespreken. ABR is een van deze thema’s. De aanpak van ABR vraagt een regionale instelling overstijgende structuur, want zo geeft Joanneke aan: “Die BRMO (Bijzonder Resistente Micro Organismen) reizen door de hele regio heen, die houden zich niet aan grenzen van zorginstellingen”.

Via REMIS+ kan het zorgnetwerk haar activiteiten presenteren aan de achterban en inspraak organiseren. De lancering van het informatiepunt MRSA/BRMO heeft dan ook plaatsgevonden tijdens een van de REMIS+ bijeenkomsten. Dit Informatiepunt is opgericht voor een centrale, uniforme beantwoording van vragen in de regio over BRMO/MRSA van  burgers en professionals buiten de ziekenhuizen.

Tijdens de REMIS+ bijeenkomsten krijgen inhoudelijke thema’s lading. Denk bijvoorbeeld aan het regionaal Signaleringsoverleg (rSO) dat als doel heeft om: lokale en regionale uitbraken van BRMO inclusief MRSA in het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland vroegtijdig te signaleren, te duiden voor wat betreft de risico’s op verdere verspreiding, en het zorgnetwerk hierover te informeren. Tevens presenteert REMIS+ elk kwartaal de regionale surveillancecijfers, op basis van een enquête naar het vóórkomen van BRMO in de regio. Dat geeft een ‘up to date’ indruk van de resistentieproblematiek. Joanneke legt uit: “Het is een soort weerbericht: hoe staan we er voor in de regio?”.

Doordat de professionals in de regio elkaar kennen en weten te vinden, draagt het netwerk van REMIS+ actief bij aan de samenwerking in het ABR Zorgnetwerk.

HomeOver de zorgnetwerkenActiviteitenNieuws