Nieuws

Infectiepreventie week (1 - 5 nov. 2021)

Van 1 tot en met 5 november samenwerken aan infectiepreventie!

Het belang van patiëntcommunicatie in de aanpak van ABR

Juliëtte Severin vertelt over het MAIL project. In dit project werkt zij aan een verbeterde communicatie met patiënten over Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO).

Hoe schoon is schoon?

Marjolijn Wegdam-Blans en Ina Willemsen vertellen over hun project ‘Hoe schoon is schoon?’. In dit project is in acht Brabantse ziekenhuizen gemeten hoe schoon het er is.

Hoe netwerken van professionals bijdragen aan de aanpak van ABR

Joanneke Lootsma vertelt over REMIS+, het Regionaal Microbiologisch-Infectiologisch Symposium in Noord Nederland.

Over het belang van een goede registratie van antibiotica-allergieën

Merel Lambregts vertelt waarom een goede registratie van antibiotica-allergieën belangrijk is in de aanpak van ABR.

Regionale risico’s voor antibioticaresistentie

Mandy van den Brink en Henriëtte Dijkshoorn vertellen hoe zij samen met de partners in het zorgnetwerk de regionale risicofactoren voor antibioticaresistentie (ABR) in kaart hebben gebracht.

Bewustwording is essentieel in de aanpak van ABR

Manon Jansen, Simone Krooshof en Hans Hutten vertellen over de inspiratiedagen voor medewerkers van verpleeghuisorganisaties.

Over verantwoord antibiotica voorschrijfgedrag door huisartsen

Ellen van Jaarsveld vertelt over het SABEL project: Spiegelinformatie AntiBiotica Eerste Lijn’.

‘Serious gamen’ in de aanpak van ABR

Marjon Veendijk vertelt over Infectionary: een serious game over infectiepreventie in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen.

Surveillance van zorginfecties

Janneke Verberk vertelt waarom de surveillance van zorginfecties bijdraagt aan de aanpak van antibioticaresistentie (ABR).
Sluiten
HomeOver de zorgnetwerken