Over de zorgnetwerken

Dit (besloten) platform is opgezet ter ondersteuning van de tien Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie. Het faciliteert de landelijke kennisuitwisseling tussen de regionale zorgnetwerken. Het gaat hierbij om informatie rondom het landelijke project, resultaten van de zorgnetwerken en uitwisseling van zoals good practices en formats die toepasbaar zijn voor andere zorgnetwerken.

Het digitaal platform is onder andere voor coördinatoren, RCT-leden en stuurgroepleden. Zij kunnen zich via de regio-coördinatoren van het betreffende zorgnetwerk aanmelden en ontvangen vervolgens van de beheerder van het platform een link om zich te registeren.  

Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie
Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is in 2016 de regionale aanpak antibioticaresistentie gestart. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is de oprichting van tien Regionale Zorgnetwerken ABR met als doel antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden op regionaal niveau. Het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ) ondersteunt en adviseert de tien zorgnetwerken.

Beweeg met de muis over de blauwe bolletjes op de landkaart om de namen van de zorgnetwerken te zien.

Meer weten over een van de zorgnetwerken? Neem contact op met de betreffende regio-coördinator of klik door naar de website.

Zorgnetwerk Noord Nederland

 

Zorgnetwerk Euregio-Zwolle

 

Gelders Antibioticaresistentie & Infectiepreventie Netwerk (GAIN)

 

Zorgnetwerk Utrecht

 

Zorgnetwerk Rezisto (Noord-Brabant)


Limburgs Infectiepreventie en antibioticaresistentie NetwerK (LINK)

 

Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland

 

Zorgnetwerk Holland West

 

Zorgnetwerk Noord-Holland / Flevoland

HomeOver de zorgnetwerkenActiviteitenNieuws